پیامک میلاد امام محمد باقر علیه السلام

 


بر اهل ولا عید مویّد شده امشب
در جلوه رخ داور سرمد شده امشب
لبخند عیان برلب احمد شده امشب
میلاد همایون محمد شده امشب

*‌ * * * * میلاد امام باقر علیه السلام مبارک * * * * *

امشب گل سرخ باغ دین می آید
فرزند امیرالمومنین می آید
تبریک که ماه برج حکمت باقر
در خانه زین العابدین می آید

*‌ * * * * میلاد امام باقر علیه السلام مبارک * * * * *

بهشت رحمت صفاى جنت
بهار طوبى جمال یزدان
امام باقر که فیض وافر
دهد کلامش به علم و عرفان

*‌ * * * * میلاد امام باقر علیه السلام مبارک * * * * *

از روشنی طلعت رخشنده باقر
شد نور علوم نبوی بر همه ظاهر
در هفتم ماه صفر از مشرق اعجاز
گردید عیان ماه تمام از رخ باقر


*‌ * * * * میلاد امام باقر علیه السلام مبارک * * * * *

دهد این مژده را بر فاطمه روح الامین امشب
که ماهى آسمانى آمده روى زمین امشب
خدا بخشد گلى زیبا به زین العابدین امشب
حافظ مکتب و باقر علم دین
مرحبا مرحبا، آفرین آفرین

*‌ * * * * میلاد امام باقر علیه السلام مبارک * * * * *

در دامن خورشید ، عیام قرص قمر شد
فخر دو جهان سید سجاد پدر شد
امشب صدف بحر ولایت گهری زاد
یا دخت حسن فاطمه ، زیبا پسری زاد

*‌ * * * * میلاد امام باقر علیه السلام مبارک * * * * *

گرامی وارثِ محمودِ احمد
امام باقری، نامت محمّد
فروزان اختری برتر ز انجم
تو فخر عترتی، خورشید پنجم


*‌ * * * * میلاد امام باقر علیه السلام مبارک * * * * *

بهشت رحمت صفاى جنت
بهار طوبى جمال یزدان
امام باقر که فیض وافر
دهد کلامش به علم و عرفان

*‌ * * * * میلاد امام باقر علیه السلام مبارک * * * * *

دلم پر مى ‏زند امشب براى حضرت باقر
که گویم شرحى از وصف و ثناى حضرت باقر
ندیده دیده ى گیتى به علم و دانش و تقوا
کسى را برتر و اعلم به جاى حضرت باقر

*‌ * * * * میلاد امام باقر علیه السلام مبارک * * * * *

زبان از وصف او الکن، قلم از مدح او عاجز
که جز حق کس نمى ‏داند بهاى حضرت باقر
ز بهر رفع حاجات و نیاز خویش گردیده
سلاطین جهان یکسر گداى حضرت باقر

*‌ * * * * میلاد امام باقر علیه السلام مبارک * * * * *

قلبِ خود را کرده‌ام نیمی و اشکم جاری است
نیمِ آن شاد است و نیمی غرق آه و زاری است
یک طرف از کربلا دارای زخمِ کاری است
قسمتی از شوق این گل، محوِ در دلداری است

*‌ * * * * میلاد امام باقر علیه السلام مبارک * * * * *

مبارک شیعیان آمد بدنیا حضرت باقر
که از سوى رسول حق سلامش آورد جابر
مرحبا مرحبا، آفرین آفرین


*‌ * * * * میلاد امام باقر علیه السلام مبارک * * * * *

منادى میزند بین زمین آسمان فریاد
صفر این ماه عظمى را رسیده مژده میلاد
که شادان گشته از میلاد باقر حضرت سجاد
بر پدر آنچنان بر فرزندى چنین
مرحبا مرحبا، آفرین آفرین

*‌ * * * * میلاد امام باقر علیه السلام مبارک * * * * *

نزاید مادر گیتى ز بهر خدمت مردم
به جود و بخشش و لطف و سخاى حضرت باقر
به ذرات جهان یکسر بود او هادى و رهبر
که جان عالمى گردد فداى حضرت باقر

*‌ * * * * میلاد امام باقر علیه السلام مبارک * * * * *

اى مهر دل فروز، در آسمان علم
وى یار مه جبین، یا باقرالعلوم
اى حجت خدا، ما را شفیع شو
در روز واپسین، یا باقرالعلوم

*‌ * * * * میلاد امام باقر علیه السلام مبارک * * * * *

سر مى‏ پرورانم من هواى حضرت باقر
بدل باشد مرا شوق لقاى حضرت باقر
ز عشقش جان من بر لب رسیده کس نمى‏ داند
که نبود چاره ساز من سواى حضرت باقر

*‌ * * * * میلاد امام باقر علیه السلام مبارک * * * * *

امام و حجّت اهل یقینی
فروغ آسمان، مهر زمینی
گشادی بال دانش بر سرم
گشودی راه دین در باور ما

 
*‌ * * * * میلاد امام باقر علیه السلام مبارک * * * * *

از آن موجی که از علم تو برخاست
شریعت زنده و اسلام برجاست
ز دریای تو خیزد موج دانش
درخشد نام تو بر اوج دانش
تو آمدى تا گره هاى کور اندیشه گمراهان را که بر عقاید مسلمانان سایه مى انداخت، بگشایى. مقدمت گُلباران!

*‌ * * * * میلاد امام باقر علیه السلام مبارک * * * * *

اى باقر العلوم که هنگام مکرمت
باشد هزار حاتم طایى گداى تو
پنجم ولى و حجت خلاق عالمى
لوح دل است مهر به مهر و ولاى تو

*‌ * * * * میلاد امام باقر علیه السلام مبارک * * * * *

 

ساغر زده ام ز جام باقر
بشکفته لبم به نام باقر
چشم همه روشن از جمالش
آمد به جهان امام باقر 

*‌ * * * * میلاد امام باقر علیه السلام مبارک * * * * *

این که به آسمانِ دل در شبِ تیره روشن است
ماه امام باقر است، ماهِ امامِ پنجمین
شد پدرش پورِ حسین، مادر او دختِ حسن
حاصلِ زوج علوی، فخرِ وجود نازنین 

*‌ * * * * میلاد امام باقر علیه السلام مبارک * * * * *

عجب نبود گر از آن اخگر سوزان سرا پا سوخت
بچه او را شاهد بزم حقیقت شمع بالین شد
براى یکه تاز عرصه میدان جانبازان
ز جور کینه مروانیان اسب اجل زین شد 

  • *‌ * * * * میلاد امام باقر علیه السلام مبارک * * * * *

ائینه دار نهضت فرداست امشب
میلاد پیک روزعاشوراست امشب
هنگامه شادی زین العابدین است
میلاد مسعودامام پنجمین است

*‌ * * * * میلاد امام باقر علیه السلام مبارک * * * * *

حلول خورشید مخزن الاسرار توحید و شکافنده معماهاى وجود حضرت امام محمد باقر علیه السلام مبارک باد.

*‌ * * * * میلاد امام باقر علیه السلام مبارک * * * * *

خجسته میلاد با سعادت پنجمین سکان دار کشتی هدایت ،حضرت امام محمد باقر علیه السلام بر شیعیان ودوستدارن خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام مبارک باد.


*‌ * * * * میلاد امام باقر علیه السلام مبارک * * * * *

ای افتخار شیعه که در ضیافت خانه حوزه ها و دانشگاه ها سفره پر نعمت دانش تو گسترده است، میلاد مسعودت را گرامی می داریم.