عقاب تارک الصلوة

 

پیامبر (ص ) :من ترک الصلوة متعمدا من غیر علة فقدبرء من ذمة الله و ذمة رسوله

کسی که نماز را عمدا و بدون علت ترک کند از امان خدا و رسولش دورخواهد بود.

( جامع احادیث الشیعه ، ج 4، ص 75 )

 

نشانه کفر و نفاق

 

پیامبر (ص ) :الجفاء کل الجفاء و الکفر من سمع منادی الله تعالی ینادی بالصلاة و یدعوه الی الفلاح فلا یجیبه

نشانه ستمکاری و کفر(نفاق ) آن است که کسی منادی خدا را بشنود که به نماز ندا می دهد و وی را به رستگاری می خواند و دعوت او را اجابت نکند.

( نهج الفصاحه ، ص 279 )

 

درخواست بی نماز در برزخ

 

پیامبر (ص ) :تارک الصلاة یسأل الرجعة الی الدنیا، و ذلک قول الله تعالی : حتی اذا جاءاحدهم الموت قال : "رب ارجعون لعلی أعمل صالحا فیما ترکت ، کلا انها کلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون "

بی نماز درخواست می کند به دنیا برگردد، و این است سخن خداوند متعال تاگاهی که به یکی از آنان مرگ آمد گوید: "پروردگارا مرا برگردانید تا شایدعمل شایسته انجام دهم در آنچه بازگزاردم ، نه چنین است آن سخنی است که او گوینده اش هست ، واز پشت آنهاتا روزی که برانگیخته شوند برزخ است .

( بحار الانوار، ج ,77 ص .58 اصول وافی ، ج 2، ص 65 )

 

نتیجه ترک نماز

 

پیامبر (ص ) :لتنقضن عری الاسلام عروة ، کلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتی تلیها، فاولهن نقض الحکم ، و اخرهن الصلاة

دستگیره های اسلام یک به یک شکسته می شود، هرگاه یک دستگیره نابود شودمردم به آنچه نزدیک آن است چنگ می زنند، اول آنها شکستن حکومت است (حکومت اسلامی را از دست صاحب آن خارج می کنند) و آخر آنها نمازاست (نماز را ترک می کنند).

( اصول وافی ، ج 2، ص 72 )

 

وضو کلید نماز

 

پیامبر (ص ) :...والوضوء مفتاح الصلاة

وضو کلید نمازاست .

( نهج الفصاحه ، حدیث 1588 )

 

نصف ایمان

 

پیامبر (ص ) :الوضوء نصف الایمان

وضو گرفتن نیمی از ایمان است .

( بحار الانوار، ج ,80 ص 238 )

 

اثر تجدید وضو

 

پیامبر (ص ) :الوضوء علی الوضوء نور علی نور

وضوی پس از وضو بسیار پسندیده است .

( محجة البیضاء، ج 1، ص 302 )

 

آثار وضو

 

پیامبر (ص ) :أمتی الغر المحجلون من اثار الوضوء یوم القیامة

امت مرا دست و پای نورانی باشد روز قیامت ، از آثار وضو که در دنیاگرفته باشد.

( شهاب الاخبار، ص 122 )

 

مسواک و وضو

 

پیامبر (ص ) :السواک شطر الوضوء

مسواک کردن جزئی ازوضو است .

( محجة البیضاء، ج 1، ص 297 )

 

مسواک هنگام هر وضو

 

پیامبر (ص ) :یا علی ! و علیک بالسواک عند کل وضوء

ای علی ! بر تو باد مسواک زدن هنگام هر وضو.

( اصول کافی ، ج 8، ص 72 )

 

مسواک در سحر

 

امام باقر (ع ) :ان السواک فی السحر قبل الوضوء من السنة

سحرگاه ، پیش از وضو، مسواک زدن از سنت اسلامی است .

( میزان الحکمه ، ج 4،ص 596 )

 

پاکی ، کلید نماز

 

پیامبر (ص ) :مفتاح الصلاة الطهور

کلید نماز، پاکی است .

( محجة البیضاء، ج 1، ص 281 )

 

ورود به مسجد با وضو

 

پیامبر (ص ) :لا تدخل المساجد الا بالطهارة

داخل مساجد مشو، مگر با وضو.

( مستدرک الوسائل ، ج 3، ص 388 )

 

گشایش دربهای بهشت

 

پیامبر (ص ) :من اسبغ وضوءه و احسن صلاته ، و ادی زکاة ماله و کف غضبه و سجن لسانه ، و استغفر لذنبه ، و ادی النصیحة لاهل بیت نبیه فقد استکمل حقایق الایمان و ابواب الجنة مفتحة له

کسی که وضوی خود را شاداب وکامل به جای آورد، و نماز خویش را نیکوبخواند، زکات مالش را بپردازد، و خشم خود را فرو نشاند و زبانش را ازگناهان مربوطبه زبان ببندد، و برای گناه خودبا توبه طلب آمرزش کند، ونسبت به اهل بیت پیامبر خویش خیرخواه باشد، البته تمام حقایق ایمان در اوکامل شده و درهای بهشت به روی او باز است .

( ثواب الاعمال ، ص 64 )

 

بستر همانند مسجد

 

امام صادق (ع ) :من تطهر ثم اوی الی فراشه بات وفراشه کمسجده

هر کس وضو بگیرد، سپس در رختخواب خود برود و بخوابد، بستر اومانندمسجد او خواهد بود.

( وسائل الشیعه ، ج 1، ص .265 ثواب الاعمال ، ص 48 )

 

وضو پیش و بعد از غذا

 

امام صادق (ع ) :الوضوء قبل الطعام و بعده یذهبان الفقر

وضو پیش از غذا و بعد از غذا، فقر را از بین می برد.

( وسائل الشیعه ، ج 1، ص 256 )

 

وضو هنگام غذا

 

پیامبر (ص ) :یا علی ! ان الوضوء قبل الطعام و بعده شفاءفی الجسد و یمن فی الرزق

یا علی ! قبل از غذا و بعد از غذا، وضو گرفتن ، شفای بدن و برکت در روزیاست .

( بحار الانوار، ج ,66 ص 356 )

 

وضو برای نماز مغرب

 

امام کاظم (ع ) :من توضأ للمغرب کان وضوئه ذلک کفارة لما رضی من ذنوبه فی نهاره ما خلاالکبائر

کسی که برای نماز مغرب وضوبگیرد، وضویش کفاره گناهان گذشته آن روزاوست بجز گناهان کبیره .

( محجة البیضاء، ج 1، ص 302 )

 

وضو برای نماز صبح

 

امام کاظم (ع ) :و من توضأ الصلاة الصبح کان وضوئه ذلک کفارة لما مضی من ذنوبه فی لیلته الا الکبائر

کسی که برای نماز صبح وضومی گیرد، وضویش کفاره گناهان گذشته آن شب اوست بجز گناهان کبیره .

( محجة البیضاء، ص 1، ص 302 )

 

وضو برای تلاوت قرآن

 

امام علی (ع ) :لا یقرأ العبد القران اذا کان علی غیر طهور حتی یتطهر

هنگامی که وضو ندارید، قرآن نخوانید، تا این که وضو گرفته شود.

( خصال ، ج 2، ص 164 )

 

طهارت ظاهر و باطن

 

امام صادق (ع ) :طهر قلبک بالتقوی و الیقین عندطهارة جوارحک بالماء

در وقت پاکیزه نمودن اعضای خود با آب ، دل خویش را به پرهیزگاری و یقین پاک گردان .

( بحار الانوار، ج ,80 ص 239 )

 

پاکی به وسیله وضو

 

امام رضا (ع ) :انما امر بالوضوء لیکون العبد طاهرااذا قام بین یدی الجبار و عند مناجاته ...

همانا امر شده است به وضو، تا آن که بنده پاک باشد، به هنگامی که می ایستددر مقابل خداوند جبار و همچنین وقت مناجات نمودن .

( عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 104 )

 

با طهارت به مسجد رفتن

 

امام صادق (ع ) :علیکم باتیان المساجد فانهابیوت الله فی الارض من اتاه مطهرا طهره الله منذنوبه و کتب من زواره

بر حضوردر مساجد مواظبت کنید! چرا که مساجد، خانه های خداوند در زمین است . کسی که باحالت طهارت وارد مسجد شود، خداوند او را از گناهانش تطهیر می نماید و نام وی رادر زمره زایرین خویش می نویسد.

( وسائل الشیعه ، ج 1، ص 267 )

 

کار مانع از اول وقت

 

امام علی (ع ) :صل الصلوة لوقتها الموقت لها و لاتعجل وقتها لفراغ و لا تؤخرها عن وقتهالأشتغال و اعلم ان کل شی ء من عملک تبع لصلوتک

نماز را در وقت مقرر آن به جای آور، و به خاطر فراغت عجله مکن وبه علت اشتغال آن را به تأخیر میفکن ، و بدان که همه اعمال تو بسته به نمازتوست .

( نهج البلاغه ، نامه 27 )

 

مانع وقت نماز

 

امام رضا (ع ) :حافظوا علی مواقیت الصلوات ، فان العبدلا یأمن الحوادث

مراقب وقتهای نماز باشید (که تا وقتش فرا رسید انجام دهید)چرا که انسان ازحوادثی که مانع انجام نماز در وقت گردد، ایمن نیست .

( بحار الانوار، ج ,82 ص 20 )

 

وقت نماز صبح

 

امام باقر (ع ) :وقت صلاة الغداة ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس

وقت نماز صبح از طلوع فجر تا طلوع خورشید است .

( وسائل الشیعه ، ج 3، ص 152 )

 

محبوبیت نماز در وقت

 

امام صادق (ع ) :افضل الاعمال الی الله الصلاة لوقتها و بر الوالدین و الجهاد فی سبیل الله

بهترین اعمال نزد خداوند، نمازاول وقت است پس از آن نیکی بر پدر وادر، و سپس جهاد در راه خدا است .

( بحار الانوار، ج 3، ص 85 )

دو وقت نماز

امام رضا (ع ) :اعلم ان لکل صلاة وقتین اول و اخر فأول الوقت رضوان الله و اخره عفو الله

بدان که هر نماز دو وقت دارد: اول وقت وآخر وقت . اول وقت خشنودی پروردگار و آخر آن بخشش خداوند است .

( بحار الانوار، ج ,82 ص .249 الحکم الزاهره ، ص 286 )

مذمت تأخیر نماز

پیامبر (ص ) :ثلاث لا تؤخر و هن الصلاة اذا انت والجنازة اذا حضرت و الأیم اذا وجدت کفؤا

سه چیز را نباید به تأخیر انداخت ،نماز همین که وقت آن رسید، و برداشتن جنازه وقتی آماده شد، و شوهر دادن بیوه وقتی هم کفو خود را یافت .

( نهج الفصاحه ، ص ,262 حدیث 1261 )

 

ثواب نماز صبح در اول وقت

 

امام صادق (ع ) :فاذا صلی العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر اثبتت له مرتین تثبتها ملائکة اللیل و ملائکة النهار

پس هرگاه نمازگزار نماز صبح را با طلوع فجر به جای آورد دو مرتبه برای اونوشته می شود، هم فرشته صبح و هم فرشته شب می نویسند (نماز صبح رافرشته روز و فرشته شب هر دومشاهده می کنند).

( ثواب الاعمال ، ص 62 )