آثار و فواید نماز
درباره نماز صدها آیه و حدیث از ائمه اطهار علیهم السلام به دست ما رسیده کهفواید نماز را که حدود هزار فایده می باشد, ذکر کرده اند ؛ برای آنکه جوانان عزیز با فلسفه نماز آشنا شوند, تعدادی از آن علل ذکر خواهد شد. البته این همه فایده وقتی بوسیله نماز حاصل می شود که انسان نماز را با حضور قلب بخواند.
1) چراغ و روشنی دل مؤمن:
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:
«...لکل شی ء سراج و سراج قلب المؤمن الصلوة الخمس...»
«برای هر چیزی چراغی است و چراغ قلب مومن نمازهای پنجگانه است.»
«جامع الاخبار, ص 72 – از سبزواری. زبدة العلوم: ج 2 , ص 231»
2) زینت اسلام:
همچنین آن حضرت صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:
« ان لکل شی ء زینة و زینة الاسلام الصلوة الخمس...»
براستی برای هر چیزی زینتی است و زینت اسلام نماز های پنجگانه می باشد. «همان»
3) ستون مؤمن:
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
«...لکل شیی ء رکن و رکن المؤمن الصلاة...»
برای هر چیزی یایه و ستونی است و ستون مؤمن نماز است.  «همان»
4) پشتوانه عظیم در حل مشکلات:
خداوند سبحان در برابر مشکلاتی که دشمنان اسلام و مشکرین از راههای مختلف برای رسول اکرم صلی الله و علیه و آله وسلم بخاطر ابلاغ رسالت ایجاد می کردند به مؤمنان می فرماید:
«یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلوة ان الله مع الصابرین».
ای کسانیکه ایمان آورده اید. (در برابر مشکلات و حوادث) از صبر (روزه) و نماز کمک بگیرید زیرا خداوند سبحان با صابران است. «بقره، 153»
از این آیه شریفه و روایات دیگر استفاده می شود که: استقامت و نماز انسان را در حل مشکلات پیروز و در برابر حوادث مقاوم می کند, زیرا نماز ارتباط انسان با قدرت مطلق و خالق هستی برقرار می کند, و کسی هم با چنین قدرتی ارتباط داشته باشد دیگر ترس, ناامیدی و خستگی برایش معنا ندارد.
امام صادق علیه السلام فرمود:
«کان علی اذا اهاله امر فزع قام الی الصلاة ثم تلاهذه الآیة (واستعینوا بالصبر والصلوة.»
هنگامی که مشکل مهمی برای علی علیه السلام پیش می آمد به نماز برمی خاست, سپس این این آیه را تلاوت می فرمود: «واستعینوا بالصبر والصلوة».   «تفسیر نمونه: ج 1 , ص 219»
حضرت علی علیه السلام فرمود:
«الذکر یوجب الاعتبار و یؤمن الاعسار و یثمر الاستظهار.»
یاد خداوند سبحان موجب پذیرش پند, و ایمنی از سختی است, و میوه اش پشتیبان یافتن است. «غررالحکم: ص99»
5) جلسه عاشق با معشوق:
حضرت علی علیه السلام فرمود:
«ذاکر الله سبحانه مجالسه»
یادکننده خداوند سبحان همنشین خدا است. «غررالحکم: ص 404»
و همچنین آن حضرت علیه السلام می فرماید:
«الذکر مجالسة المحبوب»
یاد خدا و (نماز) با دوست (خداوند) همنشین بودن است. «غررالحکم: ص 15»
6) وسیله تقویت روح:
حضرت علی علیه السلام فرمود:
«مداومة الذکر قوت الارواح و مفتاح الصلوة»
همواره به یاد خداوند بودن غذای جان ها و کلید پارسایی و شایستگی است.«غررالحکم: ص 764»